Tisztelt Horgásztársak!

 

Ez úton is értesítjük egyesületi tagjainkat, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az idei év visszalévő időszakában  - 2021 december 31-ig  - a békés halak horgászata a horgászrendben meghatározott össztömeg és darabszám figyelembe vétele mellett engedélyezett .

Az évközi halpusztulás jelentősen megcsappantotta a süllőállományt, aminek részbeni pótlása kétnyaras egyedekkel e-hónap 15.- ével megtörtént.

Az új jövevények kímélése érdekében 2021. december 31-ig a fentiekre tekintettel a ragadozó halak fogási tilalmát rendeljük el! 

Horgásztársaink megértő türelmét és együttműködését előre is köszönjük! 

 

Pécs 2021 november 15.                                         

 

Herman Ottó Horgász Egyesület

                                                                                                 Elnöksége.

 


 

 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

A 2021 évi, őszi pontytelepítés napjától jégvesztéig, de legalább a tárgyév december 31. napjával bezárólag tartó ponty és amúrhorgászati tilalom ez évben feloldásra kerül. A pontytelepítéssel együtt süllő is kerül a tóba. Előreláthatólag a telepítés dátuma november 15. hétfő. Ezen a napon 8-24 óráig teljes horgászati tilalmat rendel el a vezetőség a tavon.

 


 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

2021.09.16. nap 0 órától a Baranya Megyei Halászati Felügyelet (Kormányhivatal) feloldja a horgászati tilalmat a tavon. A laboratóriumi vizsgálatok eredményéről a közgyűlésünkön adunk tájékoztatást.

 


 

 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

Értesítjük, hogy Egyesületünk közgyűlését az elnökség

2021. szeptember 24-én (pénteken) 17.00 órai

kezdettel hívja össze.

A közgyűlés helye:           DELTA Étterem földszint Pécs, Indóház tér 2.

 

Napirendi pontok:

 

1.    Beszámoló a, 2020 évről, továbbá az elmúlt 5 éves ciklusban történtekről.

·         2020 évi zárszámadás

·         A Felügyelő Bizottság jelentése

·         A Fegyelmi Bizottság jelentése

 

2.    Javaslat a 2021. évi költségvetésre

3.    Az elnökség és a bizottságok megválasztása

·         Jelölő Bizottság beszámolója

·         Elnökség megválasztása

·         Felügyelő Bizottság megválasztása

·         Fegyelmi Bizottság megválasztása

 

4.    Szünet – szünetben az új elnökség alakuló ülése

5.    Az új Elnökség bemutatása, egyéb, az egyesület életét érintő kérdések megtárgyalása

 

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, úgy a második ülés 17 30 órára kerül összehívásra a megjelölt helyen, ami az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

 

Kérünk minden horgásztársat, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjen!

 

 

A fentieken túlmenően tájékoztatjuk arról is, hogy az őszi környezetvédelmi nap időpontja: 2021. október 30. 08.00 – 12.00 óra.

A környezetvédelmi napon 12.00-ig minden egyéb horgászati tevékenység a tavon TILOS.

Pécs, 2021. szeptember 27.

 

Az egyesület elnöksége nevében horgásztársi üdvözlettel:

 

                                                           Gelencsér Zoltán s.k.             Dobi Ferenc s.k.

 

                                                                       elnök                                          titkár

 


  

Tisztelt Horgásztársak!

 

2021.08.18-ai naptól, ismeretlen okból bekövetkezett halpusztulás miatt, határozatlan ideig, azonnali teljes körű horgászati tilalmat rendelt el a Baranya Megyei Halászati Felügyelet (Kormányhivatal) a tavon. A laboratóriumi vizsgálatok és az esetleges beavatkozások lezárulásáig horgászni tilos! A feloldást ezen a fórumon bejelentjük.

Az elpusztult halak mennyisége a hivatalos mérlegelés szerint 2021.08.22-én 3140 kg. 

A rendkívüli közgyűlésre, előreláthatóan szeptember 24-én 17 órakor kerül sor, melyre vonatkozóan postai úton kapnak értesítést tagjaink.

 


 

 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

A COVID miatti korlátozások nem tették lehetővé a tisztújító közgyűlésünk megtartását, melyet a jelenlegi szabályok szerit szeptember- október hónapban tervezünk megtartani.

Mivel a vezetőség és bizottságok választásának szokásos (mindenkit megkeres s jelölő bizottság) lebonyolítására nincs lehetőség, valamint a teljes létszám 30%-a adta csak le az E.-mail címét, ezért felhívjuk a horgásztársakat, hogy a jelöléssel, feladatvállalással, ajánlásokkal kapcsolatban keressék meg a jelölő bizottság alábbi tagjait (lehetőleg E.-mail útján):

 

Székely Miklós tel.:06308592500  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jillek Péter tel.: 06309379666     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    7624 Pécs, Bálicsi út 1/B

 

Mivel az egyesület életének alapvető és a jövőt meghatározó  része a választás, így mindenkitől (kivétel nélkül) elvárjuk, hogy jelentkezzenek javaslataikkal, még akkor is ha az változást  nem tartalmaz!

 

Választani kell (és ezek összetételére kérünk javaslatokat):

 

Egyesület Vezetősége   7fő

Felügyelő Bizottság      3fő

Fegyelmi Bizottság       3fő

 

Mivel az elérhetőségek korlátozottak a tagok felé, mindenkit arra kérünk, hogy erről a horgásztársak egymás között is beszéljenek, egyeztessenek, és a jelen értesítésünket nem olvasó társaik felé is továbbítsák!

Azt elképzelhetetlennek tartjuk, hogy bármely tagunk nem tud egy őt értesíteni képes vagy saját E.-mail címet megadni!

 

Emlékeztetőül a jelenlegi vezetés:

 

Gelencsér Zoltán elnök

Dobi Ferenc titkár

Mecseki György pénztáros – gazdaságis

Major István vez. tag

Mészáros Attila vez. tag.

Kozma Balázs vez. tag

Varga Attila vez. tag

 

Felügyelő bizottság:

 

Himer László elnök

Dr. Bíró Zsolt tag

Németh Gyula tag

 

Fegyelmi Bizottság

 

Dr. Kogler Tíbor elnök

Csizmadia Gábor tag

Molnár Gábor tag

   

Tisztelt Horgásztársak!

 

A 2021-2025 MOHOSZ által előírt ütemtervnek megfelelően 2021.05.21-én 10 mázsa harmadik nyaras ponty kerül a tóba.

 


 

  Tisztelt Horgásztársak!

 

2021.03.09-én 150kg egynyaras süllő került a tóba.

  Tisztelt Horgásztársak!

 

A március 4-ei napon bejelentett újabb, kényszerű szigorító kormányzati intézkedések kapcsán nagyon sok megkeresés érkezett a MOHOSZ OHSZK szervezetéhez a horgászat általános lehetősége, a horgászvizek nyitvatartási lehetőségei, a horgász okmányolás helyszíni biztosítása, az állami horgászvizsga lebonyolítása, a versenyek megszervezése és még több gyakorlati, az elkövetkező időszakot érintő kérdés tárgyában. A MOHOSZ mindent megtesz a március 8. napjával kezdődő kéthetes időszak alatt legalább a nappali horgászat lehetőségének megmaradása érdekében, de a döntés az Operatív Törzs kezében van. A jelenlegi helyzetben valamennyi horgásznak tudomásul kell venni azt, hogy most az egészségünk a legfontosabb és a megfelelő mértékű beoltottság az egyedüli kulcs a horgászat teljes szabadságának már nagyon várt visszakapásához is. A horgászszövetség a péntek reggeli újabb bejelentések ismeretében és a részletszabályokat tartalmazó Magyar Közlöny megjelenését követően tud újabb általános, a fenti kérdésekre választ adó veszélyhelyzeti tájékoztatást kiadni, melynek kiadása - és azonnali OHSZK közzététele - jelen ismereteink szerint péntek este és vasárnap este között várható. Kérjük mindenki türelmét és szíves megértését, együttműködését!

 


 

Tisztelt Horgásztársak!

 

Mint az köztudott, a kormány a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kiterjedően veszélyhelyzetet hirdetett ki. E rendeletben szabályozza a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében szükséges teendőket és tilalmakat.

 

A rendeletben foglaltakat figyelembe véve a 2021. februárra tervezett évi rendes, egyben tisztújító közgyűlésünket megtartani nem tudjuk.

A lejárt mandátumú tisztségviselői jogosítványokat az egyesület elnöksége a továbbiakban ügyvivői jogkörben gyakorolja, ebben a minőségben képviseli az egyesületet, látja el az elnökségi teendőket.

 

A megjelölt kormányrendelet visszavonásáig az egyesület székhelyén (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) semmilyen rendezvény megtartására nincs mód. Ugyanez vonatkozik az egyesületünk életében rendszeres közösségi munkák, valamint az egyesületi horgászverseny megrendezésére is.

 

A tilalmi rendelkezések visszavonását követően, a megadott határidők figyelembe vételével az elnökség ügyvivői jogkörében eljárva fogja tájékoztatni a Herman Ottó Horgász Egyesület Pécs tagságát a további teendőkről.

A 2021. évi horgászjegy kiváltásának rendje:

 

A 2021. évi horgász engedélyek kiadásának helyszíneként az elnökség az Orfű-Tekeresi Herman Ottó Tó tóparti parkolójában található halőrházat jelöli ki.

A jegyek kiadását az alábbiak szerint szabályozzuk:

 

  • 2021. február 8-tól 4 héten át minden kedden, szerdán, csütörtökön 15.00 és 16.30 között kerül sor az okmányok átvételére, ill. a jegyek kiadására.
  • A jelzett napok valamelyikén leadott okmányok az engedélyekkel felszerelve, a következő hét azonos napján vehetők át.

 

Kérjük minden tagunkat, hogy a mellékelten kiküldött csekk befizetését követően - vagy pénzintézeti átutalási igazolással -, az összes szükséges horgász-okmány együttes leadásával segítse ezt a munkát.

A hiányos, rontott, érvénytelen iratok jelentősen hátráltatják azok érvényesítését, az engedélyek amúgy is korlátozott körülményű kiadását.

 

A 2020.évi állami jeggyel kombinált fogási naplók hiányos kitöltése, vagy az esetleg hiányzó, elveszett okiratok pótlása jelentős többletköltséggel járhat!

(Figyelem! Fogási napló 7. oldalon napok összesítése, vízterület név és víztér-kód beírása a megjelölt helyekre, 38-42 oldalakon az éves fogások összesítése, 42. old. utolsó sorában az összes fogás összesítése, beírása)

 

2021. évi

 horgászengedély díjak:

felnőtt

ifjúsági

70 év felett

teljes

50%-os

(65 év felett)

teljes

50%-os

Éves tagdíj

20.000.-

20.000.-

10.000.-

20.000.-

20.000.-

Állami horgászjegy

3.300.-

3.300.-

3.300.-

300

300

Tagsági lap (ESZH)

2.000.-

2.000.-

2.000.-

díjmentes

díjmentes

Éves területi jegy

30.000.-

15.000.-

15.000.-

30.300.-

15.300.-

Összesen:

55.300.-

40.300.-

30.300.-

50.300.-

35.300.-

új tagok halasítási
hozzájárulása

30.000.-

15.000.-

 

 

 (A fogási napló árát (300Ft) az állami horgászjegy ára tartalmazza!)

 

Az 50%-os felnőtt területi jegy kedvezményt igénybe vevőkre a mennyiségi korlátozások is 50%-os csökkentéssel érvényesek. Az 50%-os kedvezmény csak a 65. évüket már betöltött horgásztársakat illeti meg!

 

Új tagoknak a halasítási hozzájárulást a belépés évében és az azt követő évben kell megfizetni. Ennek mértéke a mindenkori területi jegy árával megegyező. Ebben a két évben a fenti kedvezmények az új tagot nem illetik meg.

Az éves tagdíjat és a halasítási hozzájárulást március 31-ig kell rendezni!

A Herman Otto Horgászegyesület Pécs Alapszabálya 5 § (3) a.) pontja szerint: „Aki tárgyévben március hó 31. napjáig tagdíját nem fizeti meg, úgy tagsági viszonya külön felszólítás nélkül megszűnik.”

 

Az Egyesület elnöksége nevében minden horgásztársnak horgászélményekben gazdag, eseménydús, mielőbb Covid-mentes Új Esztendőt kíván:

 

 

                                                           Gelencsér Zoltán s.k.                     Dobi Ferenc s.k. 

                                                                       elnök                                          titkár

 

  


 

 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

A SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint a horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással  kapcsolatban elrendelt eljárásrendről a mai napon ismét új, kötelező érvényű (IV.) tájékoztató került a MOHOSZ OHSZK részéről kiadásra, mely egyidejűleg haladéktalanul megküldésre került az Önök részére. Továbbra is alapvetés, hogy a kijárási tilalom időszakában - jelenleg 2020. december 11-ig - csak reggel 5 óra és este 8 óra között, egyéni szabadidős sporttevékenység keretében lehet horgászni, s a horgászversenyek, rendezvények nem engedélyezettek. A frissített tájékoztató tartalmazza a csónakos horgászat aktuális szabályait is, mely szabályok az Operatív Törzs Ügyeleti Központ és a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyetértésével lettek megfogalmazva.

 

Kérjük, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megismerni és valamennyi érintettel megismertetni szíveskedjenek!

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dérer István

főigazgató megbízásából

 

Csilinkóné Szűk Anikó

titkárságvezető

Magyar Országos Horgász Szövetség

 Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ

 

A tájékoztató az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el.

https://nyito.mohosz.hu/index.php/szovetseg/622-tajekoztato-a-sars-cov-2-koronavirus-okozta-vilagjarvany-magyarorszagi-oszi-masodik-hullama-okan-elrendelt-veszelyhelyzet-okan-iv

  


 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

2020.11.17-én 2600kg harmadik nyaras és 500kg második nyaras ponty került a tóba.

  

Tisztelt Horgásztársak!

 

Egyesületünk 2965 kg harmadik nyaras pontyot nyert a MOHOSZ intervenciós, országos pályázatán. Ez a mennyiség az idén tervezett 1500 kg ponttyal együtt 2020.04.30-án a tóba lett telepítve. A telepítésről a MOHOSZ jelenlétében jegyzőkönyv és fotók készültek.