Tisztelt Horgásztársak!

 

Ez úton is értesítjük egyesületi tagjainkat, hogy 2022. május 17-én pontytelepítés miatt 0-24 óráig horgászati tilalmát rendelünk el a tavon!

 

Horgásztársaink megértő türelmét és együttműködését előre is köszönjük! 

Pécs 2022 május 09.                                         

 

Herman Ottó Horgász Egyesület

                                                                      Elnöksége. 

 


  

Tisztelt Horgásztársak!

 

Ez úton is értesítjük egyesületi tagjainkat, hogy a korábbi gyakorlattól eltérő, a 2022-es év kezdetétől tartó tilalmat meghosszabbítva, 2022. április 30. 24:00 óráig a ragadozó halak fogási tilalmát rendeljük el!

A tilalom nem vonatkozik a harcsa horgászatára! A frissen telepített és ívó süllőállomány védelme érdekében, kérjük tagjainkat, hogy a harcsa horgászatához ebben az időszakban csak tenyeres keszeg vagy kárász, illetve puhatestű (pl.: nadály, esőgiliszta, berki giliszta, stb.) csalit használjanak.

Továbbá a májusi pontyhorgászati tilalom az idei évben feloldásra kerül a tavon.

Horgásztársaink megértő türelmét és együttműködését előre is köszönjük! 

Pécs 2022 március 31.                                         

 

Herman Ottó Horgász Egyesület

                                                                        Elnöksége. 

 


  

 

Tisztelt Horgásztárs!

 

Értesítjük, hogy Egyesületünk közgyűlését az elnökség

 

2022. március 18-án (pénteken) 17.00 órai

 

kezdettel hívja össze.

 

A közgyűlés helye:           DELTA Étterem földszint Pécs, Indóház tér 2.

 

Napirendi pontok:

1.    Beszámoló a 2021. évről – benne

a)    2021 évi zárszámadás

b)    A Felügyelő Bizottság jelentése

c)    A Fegyelmi Bizottság jelentése

2.    Javaslat a 2022. évi költségvetésre

3.    Egyebek

 

Figyelem! Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen - a megjelentek száma nem éri el a határozatképességhez szükséges 50%+1 főt -, úgy a közgyűlést ismételten össze kell hívni. Erre a második közgyűlésre – mely a megjelentek számától függetlenül már határozatképes – is az eredetileg meghirdetett helyen, 17.30 órai kezdettel kerül sor.

  

Kérünk minden horgásztársat, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjen!

 

Pécs, 2022. január ___.

 

Az egyesület elnöksége nevében horgásztársi üdvözlettel:

 

                                                           Biró Zsolt s.k.                      Kozma Balázs s.k.

                                                                 elnök                                       titkár

 

 


 

 

Herman Ottó Horgász Egyesület

Pécs, Széchenyi tér 9.

 

Értesítés a 2022. évi horgászjegy kiváltásának rendjéről,

a 2022. évre tervezett egyesületi rendezvények időpontjairól

 

Tisztelt Horgásztársak!

A 2022. évi állami horgászjegy, a tagsági díj, a területi engedély, valamint fogási napló kiadására az alábbiak szerint kerül sor:

 Fogási naplók az alábbi helyszíneken adhatók le:

      -       a Megyei Önkormányzatnál (Széchenyi tér 9.) postaládánkba

munkanapokon 09.00-17.30-ig

-       a Fészek Áruház portáján Füzes Tamás nevére, borítékban

(Tel.:+36 70 573 3358)

A fogási naplók a levelünk mellékleteként kiküldött postai csekken történt befizetést igazoló feladóvevénnyel, vagy a pénzintézeti átutalási igazolással együtt is leadhatók Kozma Balázs Jókai tér 13. sz. alatti irodájában, az alábbi időpontokban 

1.

2022. január 25-én

15.00-19.00-ig

2.

2022. február 4-én

15.00-19.00-ig

3.

2022. február 8-án

15.00-19.00-ig

4.

2022. február 15-én

15.00-19.00-ig

5.

2022. február 22-én

15.00-19.00-ig

6.

2022. március 1-jén

15.00-19.00-ig

7.

2022. március 8-án

15.00-19.00-ig

Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy a 2022. évi állami jegy, fogási napló kiadása kizárólag a csekken történt befizetést igazoló feladóvevény, vagy a pénzintézeti átutalási igazolás, valamint az előírtaknak megfelelően kitöltött, összesített 2021. évi fogási napló együttes leadásával lehetséges.

A fogási naplók hiányos kitöltése, vagy az esetleg hiányzó, elveszett iratok pótlása jelentős többletköltséggel járhat! (Figyelem! Fogási napló 7. oldalon napok összesítése, vízterület név és víztér-kód beírása a megjelölt helyekre, 38-42 oldalakon az éves fogások összesítése, 42. old. utolsó sorában az összes fogás összesítése, beírása)

2022. évi

 horgászengedély díjak:

felnőtt

ifjúsági

70 év felett

teljes

50%-os

(65 év felett)

teljes

50%-os

Éves tagdíj

20.000.-

20.000.-

10.000.-

20.000.-

20.000.-

Állami horgászjegy

3.300.-

3.300.-

3.300.-

díjmentes

díjmentes

Tagsági lap (ESZH)

3.000.-

3.000.-

3.000.-

díjmentes

díjmentes

Éves területi jegy

34.500.-

17.250.-

17.250.-

34.500.-

17.250.-

Összesen:

60.800.-

43.550.-

33.550.-

54.500.-

37.250.-

új tagok halasítási
hozzájárulása

34.500.-

17.250.-

 

 

(A fogási napló árát (300Ft) az állami horgászjegy ára tartalmazza!)

Az 50%-os felnőtt területi jegy kedvezményt igénybe vevőkre a mennyiségi korlátozások is 50%-os csökkentéssel érvényesek. Az 50%-os kedvezmény csak a 65. évüket már betöltött horgásztársakat illeti meg!

 

Új tagoknak a halasítási hozzájárulást a belépés évében és az azt követő évben kell megfizetni. Ennek mértéke a mindenkori területi jegy árával megegyező. Ebben a két évben a fenti kedvezmények az új tagot nem illetik meg.

 

Az éves tagdíjat és a halasítási hozzájárulást március 31-ig kell rendezni!

 

A Herman Otto Horgászegyesület Pécs Alapszabálya 5 § (3) a.) pontja szerint: „Aki tárgyévben március hó 31. napjáig tagdíját nem fizeti meg, úgy tagsági viszonya külön felszólítás nélkül megszűnik.”

 

A 2022. évre tervezett egyesületi rendezvények tervezett időpontjai

 

Közgyűlés

2022. március 18-án (pénteken) 17.00 órai

 

A közgyűlés helye:           DELTA Étterem földszint Pécs, Indóház tér 2.

 

Közösségi munkák

 

Tavasszal:     2022. április 23.

Ősszel:           2022. október 8.

Találkozás a Halőrháznál 8 00 -kor.

 

Horgászverseny:   2022. június 11.

 

Találkozó, regisztráció          6 00 –   7 00 - ig

Verseny időtartama                7 00– 11 00 - ig

Mérlegelés, majd tervezett eredményhirdetés  12 00 -kor.

 

Kérjük, hogy a levelünkhöz ugyancsak mellékelt NYILATKOZAT nyomtatványt, a nyilvántartási adatok pontosítása végett, a jelen valóságnak megfelelően kitöltve adják le!

Az Egyesület elnöksége nevében minden horgásztársnak horgászélményekben gazdag, eseménydús, mielőbb Covid-mentes Új Esztendőt kíván:

 

                                                           Biró Zsolt s.k.                       Kozma Balázs s.k.

                                                               elnök                                          titkár


 

Tisztelt Horgásztársak!

 

Értesítjük egyesületi tagjainkat, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően a tagokkal és a vezetőséggel egyeztetve, a frissen telepített 2x200kg süllőállomány védelme érdekében az idei év, 2022 március 31. 24:00 óráig  - a ragadozó halak fogási tilalmát rendeljük el!

A tóba 2021 novemberében és decemberében került 200-200kg kétnyaras süllő, melyek beszerzésére a MOHOSZ kétféle állománypótlásra vonatkozó pályázatán nyertünk támogatást.

Horgásztársaink megértő türelmét és együttműködését előre is köszönjük! 

 

Pécs 2022 január 01.                                         

 

Herman Ottó Horgász Egyesület

                                                                            Elnöksége.

 


 

 

 

 

 A Herman Ottó Horgász Egyesület (MOHOSZ azonosító kódja: 021-02-13-1) alhaszonbérlő, halgazdálkodási hasznosításában lévő Herman Ottó tóba (víztérkód: 02-035-1-1) 2021. november 15-én 200 kg kétnyaras süllő került.

 

 

Jelen haltelepítés a MOHOSZ Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) pályázati támogatásával valósult meg.

 

 

A támogatás összege nettó 405 000 Ft, melyhez az egyesület további nettó 495 000 Ft önerőt használt fel.

 

A telepítésről a helyszínen fotók is készültek, melyeket a "Képgalériák" menüpont alatt lehet megtekinteni.

 

   

 

Herman Ottó Horgász Egyesület

                                                                                                 Elnöksége.

 


 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

Ez úton is értesítjük egyesületi tagjainkat, hogy a korábbi gyakorlattól eltérően az idei év visszalévő időszakában  - 2021 december 31-ig  - a békés halak horgászata a horgászrendben meghatározott össztömeg és darabszám figyelembe vétele mellett engedélyezett .

Az évközi halpusztulás jelentősen megcsappantotta a süllőállományt, aminek részbeni pótlása kétnyaras egyedekkel e-hónap 15.- ével megtörtént.

Az új jövevények kímélése érdekében 2021. december 31-ig a fentiekre tekintettel a ragadozó halak fogási tilalmát rendeljük el! 

Horgásztársaink megértő türelmét és együttműködését előre is köszönjük! 

 

Pécs 2021 november 15.                                         

 

Herman Ottó Horgász Egyesület

                                                                                                 Elnöksége.

 


 

 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

A 2021 évi, őszi pontytelepítés napjától jégvesztéig, de legalább a tárgyév december 31. napjával bezárólag tartó ponty és amúrhorgászati tilalom ez évben feloldásra kerül. A pontytelepítéssel együtt süllő is kerül a tóba. Előreláthatólag a telepítés dátuma november 15. hétfő. Ezen a napon 8-24 óráig teljes horgászati tilalmat rendel el a vezetőség a tavon.

 


 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

2021.09.16. nap 0 órától a Baranya Megyei Halászati Felügyelet (Kormányhivatal) feloldja a horgászati tilalmat a tavon. A laboratóriumi vizsgálatok eredményéről a közgyűlésünkön adunk tájékoztatást.

 


 

 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

Értesítjük, hogy Egyesületünk közgyűlését az elnökség

2021. szeptember 24-én (pénteken) 17.00 órai

kezdettel hívja össze.

A közgyűlés helye:           DELTA Étterem földszint Pécs, Indóház tér 2.

 

Napirendi pontok:

 

1.    Beszámoló a, 2020 évről, továbbá az elmúlt 5 éves ciklusban történtekről.

·         2020 évi zárszámadás

·         A Felügyelő Bizottság jelentése

·         A Fegyelmi Bizottság jelentése

 

2.    Javaslat a 2021. évi költségvetésre

3.    Az elnökség és a bizottságok megválasztása

·         Jelölő Bizottság beszámolója

·         Elnökség megválasztása

·         Felügyelő Bizottság megválasztása

·         Fegyelmi Bizottság megválasztása

 

4.    Szünet – szünetben az új elnökség alakuló ülése

5.    Az új Elnökség bemutatása, egyéb, az egyesület életét érintő kérdések megtárgyalása

 

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban határozatképtelen, úgy a második ülés 17 30 órára kerül összehívásra a megjelölt helyen, ami az eredeti napirendi pontokkal a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

 

Kérünk minden horgásztársat, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjen!

 

 

A fentieken túlmenően tájékoztatjuk arról is, hogy az őszi környezetvédelmi nap időpontja: 2021. október 30. 08.00 – 12.00 óra.

A környezetvédelmi napon 12.00-ig minden egyéb horgászati tevékenység a tavon TILOS.

Pécs, 2021. szeptember 27.

 

Az egyesület elnöksége nevében horgásztársi üdvözlettel:

 

                                                           Gelencsér Zoltán s.k.             Dobi Ferenc s.k.

 

                                                                       elnök                                          titkár

 


  

Tisztelt Horgásztársak!

 

2021.08.18-ai naptól, ismeretlen okból bekövetkezett halpusztulás miatt, határozatlan ideig, azonnali teljes körű horgászati tilalmat rendelt el a Baranya Megyei Halászati Felügyelet (Kormányhivatal) a tavon. A laboratóriumi vizsgálatok és az esetleges beavatkozások lezárulásáig horgászni tilos! A feloldást ezen a fórumon bejelentjük.

Az elpusztult halak mennyisége a hivatalos mérlegelés szerint 2021.08.22-én 3140 kg. 

A rendkívüli közgyűlésre, előreláthatóan szeptember 24-én 17 órakor kerül sor, melyre vonatkozóan postai úton kapnak értesítést tagjaink.

 


 

 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

A COVID miatti korlátozások nem tették lehetővé a tisztújító közgyűlésünk megtartását, melyet a jelenlegi szabályok szerit szeptember- október hónapban tervezünk megtartani.

Mivel a vezetőség és bizottságok választásának szokásos (mindenkit megkeres s jelölő bizottság) lebonyolítására nincs lehetőség, valamint a teljes létszám 30%-a adta csak le az E.-mail címét, ezért felhívjuk a horgásztársakat, hogy a jelöléssel, feladatvállalással, ajánlásokkal kapcsolatban keressék meg a jelölő bizottság alábbi tagjait (lehetőleg E.-mail útján):

 

Székely Miklós tel.:06308592500  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jillek Péter tel.: 06309379666     This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    7624 Pécs, Bálicsi út 1/B

 

Mivel az egyesület életének alapvető és a jövőt meghatározó  része a választás, így mindenkitől (kivétel nélkül) elvárjuk, hogy jelentkezzenek javaslataikkal, még akkor is ha az változást  nem tartalmaz!

 

Választani kell (és ezek összetételére kérünk javaslatokat):

 

Egyesület Vezetősége   7fő

Felügyelő Bizottság      3fő

Fegyelmi Bizottság       3fő

 

Mivel az elérhetőségek korlátozottak a tagok felé, mindenkit arra kérünk, hogy erről a horgásztársak egymás között is beszéljenek, egyeztessenek, és a jelen értesítésünket nem olvasó társaik felé is továbbítsák!

Azt elképzelhetetlennek tartjuk, hogy bármely tagunk nem tud egy őt értesíteni képes vagy saját E.-mail címet megadni!

 

Emlékeztetőül a jelenlegi vezetés:

 

Gelencsér Zoltán elnök

Dobi Ferenc titkár

Mecseki György pénztáros – gazdaságis

Major István vez. tag

Mészáros Attila vez. tag.

Kozma Balázs vez. tag

Varga Attila vez. tag

 

Felügyelő bizottság:

 

Himer László elnök

Dr. Bíró Zsolt tag

Németh Gyula tag

 

Fegyelmi Bizottság

 

Dr. Kogler Tíbor elnök

Csizmadia Gábor tag

Molnár Gábor tag

   

Tisztelt Horgásztársak!

 

A 2021-2025 MOHOSZ által előírt ütemtervnek megfelelően 2021.05.21-én 10 mázsa harmadik nyaras ponty kerül a tóba.

 


 

  Tisztelt Horgásztársak!

 

2021.03.09-én 150kg egynyaras süllő került a tóba.

  Tisztelt Horgásztársak!

 

A március 4-ei napon bejelentett újabb, kényszerű szigorító kormányzati intézkedések kapcsán nagyon sok megkeresés érkezett a MOHOSZ OHSZK szervezetéhez a horgászat általános lehetősége, a horgászvizek nyitvatartási lehetőségei, a horgász okmányolás helyszíni biztosítása, az állami horgászvizsga lebonyolítása, a versenyek megszervezése és még több gyakorlati, az elkövetkező időszakot érintő kérdés tárgyában. A MOHOSZ mindent megtesz a március 8. napjával kezdődő kéthetes időszak alatt legalább a nappali horgászat lehetőségének megmaradása érdekében, de a döntés az Operatív Törzs kezében van. A jelenlegi helyzetben valamennyi horgásznak tudomásul kell venni azt, hogy most az egészségünk a legfontosabb és a megfelelő mértékű beoltottság az egyedüli kulcs a horgászat teljes szabadságának már nagyon várt visszakapásához is. A horgászszövetség a péntek reggeli újabb bejelentések ismeretében és a részletszabályokat tartalmazó Magyar Közlöny megjelenését követően tud újabb általános, a fenti kérdésekre választ adó veszélyhelyzeti tájékoztatást kiadni, melynek kiadása - és azonnali OHSZK közzététele - jelen ismereteink szerint péntek este és vasárnap este között várható. Kérjük mindenki türelmét és szíves megértését, együttműködését!

 


 

Tisztelt Horgásztársak!

 

Mint az köztudott, a kormány a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kiterjedően veszélyhelyzetet hirdetett ki. E rendeletben szabályozza a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében szükséges teendőket és tilalmakat.

 

A rendeletben foglaltakat figyelembe véve a 2021. februárra tervezett évi rendes, egyben tisztújító közgyűlésünket megtartani nem tudjuk.

A lejárt mandátumú tisztségviselői jogosítványokat az egyesület elnöksége a továbbiakban ügyvivői jogkörben gyakorolja, ebben a minőségben képviseli az egyesületet, látja el az elnökségi teendőket.

 

A megjelölt kormányrendelet visszavonásáig az egyesület székhelyén (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) semmilyen rendezvény megtartására nincs mód. Ugyanez vonatkozik az egyesületünk életében rendszeres közösségi munkák, valamint az egyesületi horgászverseny megrendezésére is.

 

A tilalmi rendelkezések visszavonását követően, a megadott határidők figyelembe vételével az elnökség ügyvivői jogkörében eljárva fogja tájékoztatni a Herman Ottó Horgász Egyesület Pécs tagságát a további teendőkről.

A 2021. évi horgászjegy kiváltásának rendje:

 

A 2021. évi horgász engedélyek kiadásának helyszíneként az elnökség az Orfű-Tekeresi Herman Ottó Tó tóparti parkolójában található halőrházat jelöli ki.

A jegyek kiadását az alábbiak szerint szabályozzuk:

 

  • 2021. február 8-tól 4 héten át minden kedden, szerdán, csütörtökön 15.00 és 16.30 között kerül sor az okmányok átvételére, ill. a jegyek kiadására.
  • A jelzett napok valamelyikén leadott okmányok az engedélyekkel felszerelve, a következő hét azonos napján vehetők át.

 

Kérjük minden tagunkat, hogy a mellékelten kiküldött csekk befizetését követően - vagy pénzintézeti átutalási igazolással -, az összes szükséges horgász-okmány együttes leadásával segítse ezt a munkát.

A hiányos, rontott, érvénytelen iratok jelentősen hátráltatják azok érvényesítését, az engedélyek amúgy is korlátozott körülményű kiadását.

 

A 2020.évi állami jeggyel kombinált fogási naplók hiányos kitöltése, vagy az esetleg hiányzó, elveszett okiratok pótlása jelentős többletköltséggel járhat!

(Figyelem! Fogási napló 7. oldalon napok összesítése, vízterület név és víztér-kód beírása a megjelölt helyekre, 38-42 oldalakon az éves fogások összesítése, 42. old. utolsó sorában az összes fogás összesítése, beírása)

 

2021. évi

 horgászengedély díjak:

felnőtt

ifjúsági

70 év felett

teljes

50%-os

(65 év felett)

teljes

50%-os

Éves tagdíj

20.000.-

20.000.-

10.000.-

20.000.-

20.000.-

Állami horgászjegy

3.300.-

3.300.-

3.300.-

300

300

Tagsági lap (ESZH)

2.000.-

2.000.-

2.000.-

díjmentes

díjmentes

Éves területi jegy

30.000.-

15.000.-

15.000.-

30.300.-

15.300.-

Összesen:

55.300.-

40.300.-

30.300.-

50.300.-

35.300.-

új tagok halasítási
hozzájárulása

30.000.-

15.000.-

 

 

 (A fogási napló árát (300Ft) az állami horgászjegy ára tartalmazza!)

 

Az 50%-os felnőtt területi jegy kedvezményt igénybe vevőkre a mennyiségi korlátozások is 50%-os csökkentéssel érvényesek. Az 50%-os kedvezmény csak a 65. évüket már betöltött horgásztársakat illeti meg!

 

Új tagoknak a halasítási hozzájárulást a belépés évében és az azt követő évben kell megfizetni. Ennek mértéke a mindenkori területi jegy árával megegyező. Ebben a két évben a fenti kedvezmények az új tagot nem illetik meg.

Az éves tagdíjat és a halasítási hozzájárulást március 31-ig kell rendezni!

A Herman Otto Horgászegyesület Pécs Alapszabálya 5 § (3) a.) pontja szerint: „Aki tárgyévben március hó 31. napjáig tagdíját nem fizeti meg, úgy tagsági viszonya külön felszólítás nélkül megszűnik.”

 

Az Egyesület elnöksége nevében minden horgásztársnak horgászélményekben gazdag, eseménydús, mielőbb Covid-mentes Új Esztendőt kíván:

 

 

                                                           Gelencsér Zoltán s.k.                     Dobi Ferenc s.k. 

                                                                       elnök                                          titkár

 

  


 

 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

A SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint a horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással  kapcsolatban elrendelt eljárásrendről a mai napon ismét új, kötelező érvényű (IV.) tájékoztató került a MOHOSZ OHSZK részéről kiadásra, mely egyidejűleg haladéktalanul megküldésre került az Önök részére. Továbbra is alapvetés, hogy a kijárási tilalom időszakában - jelenleg 2020. december 11-ig - csak reggel 5 óra és este 8 óra között, egyéni szabadidős sporttevékenység keretében lehet horgászni, s a horgászversenyek, rendezvények nem engedélyezettek. A frissített tájékoztató tartalmazza a csónakos horgászat aktuális szabályait is, mely szabályok az Operatív Törzs Ügyeleti Központ és a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyetértésével lettek megfogalmazva.

 

Kérjük, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megismerni és valamennyi érintettel megismertetni szíveskedjenek!

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dérer István

főigazgató megbízásából

 

Csilinkóné Szűk Anikó

titkárságvezető

Magyar Országos Horgász Szövetség

 Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ

 

A tájékoztató az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el.

https://nyito.mohosz.hu/index.php/szovetseg/622-tajekoztato-a-sars-cov-2-koronavirus-okozta-vilagjarvany-magyarorszagi-oszi-masodik-hullama-okan-elrendelt-veszelyhelyzet-okan-iv

  


 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

2020.11.17-én 2600kg harmadik nyaras és 500kg második nyaras ponty került a tóba.

  

Tisztelt Horgásztársak!

 

Egyesületünk 2965 kg harmadik nyaras pontyot nyert a MOHOSZ intervenciós, országos pályázatán. Ez a mennyiség az idén tervezett 1500 kg ponttyal együtt 2020.04.30-án a tóba lett telepítve. A telepítésről a MOHOSZ jelenlétében jegyzőkönyv és fotók készültek.