Tisztelt Horgásztársak!

 

2021.03.09-én 150kg egynyaras süllő került a tóba.

  Tisztelt Horgásztársak!

 

A március 4-ei napon bejelentett újabb, kényszerű szigorító kormányzati intézkedések kapcsán nagyon sok megkeresés érkezett a MOHOSZ OHSZK szervezetéhez a horgászat általános lehetősége, a horgászvizek nyitvatartási lehetőségei, a horgász okmányolás helyszíni biztosítása, az állami horgászvizsga lebonyolítása, a versenyek megszervezése és még több gyakorlati, az elkövetkező időszakot érintő kérdés tárgyában. A MOHOSZ mindent megtesz a március 8. napjával kezdődő kéthetes időszak alatt legalább a nappali horgászat lehetőségének megmaradása érdekében, de a döntés az Operatív Törzs kezében van. A jelenlegi helyzetben valamennyi horgásznak tudomásul kell venni azt, hogy most az egészségünk a legfontosabb és a megfelelő mértékű beoltottság az egyedüli kulcs a horgászat teljes szabadságának már nagyon várt visszakapásához is. A horgászszövetség a péntek reggeli újabb bejelentések ismeretében és a részletszabályokat tartalmazó Magyar Közlöny megjelenését követően tud újabb általános, a fenti kérdésekre választ adó veszélyhelyzeti tájékoztatást kiadni, melynek kiadása - és azonnali OHSZK közzététele - jelen ismereteink szerint péntek este és vasárnap este között várható. Kérjük mindenki türelmét és szíves megértését, együttműködését!

 


 

Tisztelt Horgásztársak!

 

Mint az köztudott, a kormány a 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kiterjedően veszélyhelyzetet hirdetett ki. E rendeletben szabályozza a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében szükséges teendőket és tilalmakat.

 

A rendeletben foglaltakat figyelembe véve a 2021. februárra tervezett évi rendes, egyben tisztújító közgyűlésünket megtartani nem tudjuk.

A lejárt mandátumú tisztségviselői jogosítványokat az egyesület elnöksége a továbbiakban ügyvivői jogkörben gyakorolja, ebben a minőségben képviseli az egyesületet, látja el az elnökségi teendőket.

 

A megjelölt kormányrendelet visszavonásáig az egyesület székhelyén (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) semmilyen rendezvény megtartására nincs mód. Ugyanez vonatkozik az egyesületünk életében rendszeres közösségi munkák, valamint az egyesületi horgászverseny megrendezésére is.

 

A tilalmi rendelkezések visszavonását követően, a megadott határidők figyelembe vételével az elnökség ügyvivői jogkörében eljárva fogja tájékoztatni a Herman Ottó Horgász Egyesület Pécs tagságát a további teendőkről.

A 2021. évi horgászjegy kiváltásának rendje:

 

A 2021. évi horgász engedélyek kiadásának helyszíneként az elnökség az Orfű-Tekeresi Herman Ottó Tó tóparti parkolójában található halőrházat jelöli ki.

A jegyek kiadását az alábbiak szerint szabályozzuk:

 

  • 2021. február 8-tól 4 héten át minden kedden, szerdán, csütörtökön 15.00 és 16.30 között kerül sor az okmányok átvételére, ill. a jegyek kiadására.
  • A jelzett napok valamelyikén leadott okmányok az engedélyekkel felszerelve, a következő hét azonos napján vehetők át.

 

Kérjük minden tagunkat, hogy a mellékelten kiküldött csekk befizetését követően - vagy pénzintézeti átutalási igazolással -, az összes szükséges horgász-okmány együttes leadásával segítse ezt a munkát.

A hiányos, rontott, érvénytelen iratok jelentősen hátráltatják azok érvényesítését, az engedélyek amúgy is korlátozott körülményű kiadását.

 

A 2020.évi állami jeggyel kombinált fogási naplók hiányos kitöltése, vagy az esetleg hiányzó, elveszett okiratok pótlása jelentős többletköltséggel járhat!

(Figyelem! Fogási napló 7. oldalon napok összesítése, vízterület név és víztér-kód beírása a megjelölt helyekre, 38-42 oldalakon az éves fogások összesítése, 42. old. utolsó sorában az összes fogás összesítése, beírása)

 

2021. évi

 horgászengedély díjak:

felnőtt

ifjúsági

70 év felett

teljes

50%-os

(65 év felett)

teljes

50%-os

Éves tagdíj

20.000.-

20.000.-

10.000.-

20.000.-

20.000.-

Állami horgászjegy

3.300.-

3.300.-

3.300.-

300

300

Tagsági lap (ESZH)

2.000.-

2.000.-

2.000.-

díjmentes

díjmentes

Éves területi jegy

30.000.-

15.000.-

15.000.-

30.300.-

15.300.-

Összesen:

55.300.-

40.300.-

30.300.-

50.300.-

35.300.-

új tagok halasítási
hozzájárulása

30.000.-

15.000.-

 

 

 (A fogási napló árát (300Ft) az állami horgászjegy ára tartalmazza!)

 

Az 50%-os felnőtt területi jegy kedvezményt igénybe vevőkre a mennyiségi korlátozások is 50%-os csökkentéssel érvényesek. Az 50%-os kedvezmény csak a 65. évüket már betöltött horgásztársakat illeti meg!

 

Új tagoknak a halasítási hozzájárulást a belépés évében és az azt követő évben kell megfizetni. Ennek mértéke a mindenkori területi jegy árával megegyező. Ebben a két évben a fenti kedvezmények az új tagot nem illetik meg.

Az éves tagdíjat és a halasítási hozzájárulást március 31-ig kell rendezni!

A Herman Otto Horgászegyesület Pécs Alapszabálya 5 § (3) a.) pontja szerint: „Aki tárgyévben március hó 31. napjáig tagdíját nem fizeti meg, úgy tagsági viszonya külön felszólítás nélkül megszűnik.”

 

Az Egyesület elnöksége nevében minden horgásztársnak horgászélményekben gazdag, eseménydús, mielőbb Covid-mentes Új Esztendőt kíván:

 

 

                                                           Gelencsér Zoltán s.k.                     Dobi Ferenc s.k. 

                                                                       elnök                                          titkár

 

  


 

 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

A SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi őszi, második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán a horgászattal, a horgász- és horgászsport rendezvényekkel, valamint a horgászati ügyintézéssel, okmánybiztosítással  kapcsolatban elrendelt eljárásrendről a mai napon ismét új, kötelező érvényű (IV.) tájékoztató került a MOHOSZ OHSZK részéről kiadásra, mely egyidejűleg haladéktalanul megküldésre került az Önök részére. Továbbra is alapvetés, hogy a kijárási tilalom időszakában - jelenleg 2020. december 11-ig - csak reggel 5 óra és este 8 óra között, egyéni szabadidős sporttevékenység keretében lehet horgászni, s a horgászversenyek, rendezvények nem engedélyezettek. A frissített tájékoztató tartalmazza a csónakos horgászat aktuális szabályait is, mely szabályok az Operatív Törzs Ügyeleti Központ és a Nemzeti Népegészségügyi Központ egyetértésével lettek megfogalmazva.

 

Kérjük, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megismerni és valamennyi érintettel megismertetni szíveskedjenek!

 

Tisztelettel:

 

Dr. Dérer István

főigazgató megbízásából

 

Csilinkóné Szűk Anikó

titkárságvezető

Magyar Országos Horgász Szövetség

 Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ

 

A tájékoztató az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el.

https://nyito.mohosz.hu/index.php/szovetseg/622-tajekoztato-a-sars-cov-2-koronavirus-okozta-vilagjarvany-magyarorszagi-oszi-masodik-hullama-okan-elrendelt-veszelyhelyzet-okan-iv

  


 

 

Tisztelt Horgásztársak!

 

2020.11.17-én 2600kg harmadik nyaras és 500kg második nyaras ponty került a tóba.

  

Tisztelt Horgásztársak!

 

Egyesületünk 2965 kg harmadik nyaras pontyot nyert a MOHOSZ intervenciós, országos pályázatán. Ez a mennyiség az idén tervezett 1500 kg ponttyal együtt 2020.04.30-án a tóba lett telepítve. A telepítésről a MOHOSZ jelenlétében jegyzőkönyv és fotók készültek.